VAT w transakcjach międzynarodowych. WNT, WDT, import, eksport – towarów i usług

Автор:
Жанры:
Правоведение; Инвестиции; Оценка бизнеса; Юриспруденция; Бизнес-стратегии
Агент:
Azymut
Формат:
PDF книга
ISBN:
978-83-7804-484-0
Язык книги:
польский
Аннотация:

Dzisiejszy model opodatkowania VAT międzynarodowych dostaw towarów i świadczenia usług jest wynikiem zaimplementowania przez Polskę przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1 z 11.12.2006, z późn. zm.).


W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych – WDT, WNT, importu, eksportu towarów oraz usług – m.in.:

- czynności opodatkowane VAT,

- procedura rejestracji podatników,

- moment powstawania obowiązku podatkowego,

- wymogi dotyczące faktur,

- zasady ustalania miejsca świadczenia usług oraz dostawy towarów,

- szczególne zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej,

- transakcje łańcuchowe i trójstronne,

- zasady stosowania stawki 0%,

- zwolnienia z VAT,

- zasady wykazywania transakcji w deklaracji VAT, informacji podsumowującej oraz inne obowiązki sprawozdawcze.


Przywołane przez autorkę bogate orzecznictwo, zarówno polskich sądów, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, oraz szereg przykładów pozwala lepiej zrozumieć zawiłe kwestie.

Publikacja uwzględnia duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.).

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!