Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny NR 2(9)/2011

Жанр:
Медицина. Здоровье
Агент:
Azymut
Редактор:
Łoza Bartosz
Формат:
PDF книга
Язык книги:
польский
Аннотация:

<p>Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. Stworzenie pisma integrującego efekty kliniczne z ich podstawami, a zwłaszcza z podstawami psycho- i neurofizjologicznymi, łączącego celowość działań diagnostycznych z metodami leczenia jest najważniejszym założeniem Redakcji. Ufamy, że jedność neuropsychiatryczna, która legła u podstaw nowożytnej psychiatrii, jest nadal najefektywniejszym obszarem badań. Ostatecznie, trudno byłoby zakładać inne plany edytorskie niż przydatność kliniczna drukowanej wiedzy. </p>

<p>Pismo powstało więc jako forum nieskrępowanej wymiany wiedzy, poglądów i idei badaczy i klinicystów. Tego typu wolność jest czymś bezcennym w rozwoju każdej dyscypliny medycznej. </p>

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!