Проект «Україна». Повстання Війська Запорозького 1630 року #474099

Жанры:
История Средних веков; Источниковедение
Агент:
Литагент «Фолио»
Художник:
Вировець Л. П.-double-106793-4
Составитель:
Ковалець Тарас Романович
Формат:
PDF книга
Объем:
353 стр
ISBN:
978-5-04-144416-7, 978-5-04-144416-7
Язык:
украинский
Год написания:
2017
Ограничения:
12+
Правообладатель:
Фолио
Аннотация:

У збірнику здійснено коментовану археографічну публікацію історичних документів та матеріалів, які стосуються козацького повстання 1630 року під керівництвом Тараса Федоровича та Антона Бута, найуспішнішого до Хмельниччини збройного виступу Війська Запорозького проти Речі Посполитої. До видання увійшли різноманітні джерела: акти, кореспонденція, свідчення очевидців, матеріали сеймиків та сейму Речі Посполитої, літописні згадки, присвячені цьому козацькому виступові, та інші матеріали.

Особливу цінність має корпус джерел, нововиявлених в українських та польських архівосховищах, які друкуються вперше. Отримана з них інформація дає змогу дослідити повстання 1630 року, донедавна маловивчене в українській історіографії, набагато прискіпливіше, повнокровніше, заодно переосмислити окремі його аспекти (як-от, керівництво повстанців, стратегію сторін тощо), тим самим розвіяти деякі заскорузлі міфи про цю важливу подію нашої минувшини. Разом із перекладами документів сучасною українською мовою подано також їх оригінальні тексти.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться історією України загалом і її козацькою добою зокрема.

Читать фрагмент книги - Проект «Україна». Повстання Війська Запорозького 1630 року

Поделиться страницей