Przyszłość Europy strategicznej

Автор:
Жанры:
Политология; Национальная политика. Национальные отношения
Агент:
Azymut_40%
Формат:
PDF книга
ISBN:
978-83-62453-29-0
Язык книги:
польский
Аннотация:

Projekt integracji europejskiej, będący odpowiedzią na samozniszczenie Europy w wyniku drugiej wojny światowej, powstawał pod wpływem imperatywów strategicznych i politycznych. Z upływem lat zapał integracyjny w Europie jednak stygł, a Wspólnota Europejska, przekształcona następnie w Unię Europejską, integrowała się wokół utylitarnych potrzeb ekonomicznych. Ponad pół wieku od powstania UE nadal nie jest unią polityczną, a jej ewolucja w tym kierunku nie jest bynajmniej pewna. Niemniej zmieniająca się sytuacja strategiczna Europy – spadek znaczenia Zachodu i wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy - dowodzi konieczności politycznego jednoczenia się Europy. Powołanie autentycznej polityki obronnej Europy jest nieodłącznym aspektem ewolucji UE w stronę projektu politycznego. Książka Nicole Gnesotto jest odważnym i wizjonerskim głosem w debacie, której potrzebuje dzisiejsza Europa.

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!