Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego

Автор:
Жанры:
Инвестиции; Оценка бизнеса; Бизнес-стратегии
Агент:
Azymut_25%
Формат:
PDF книга
ISBN:
978-83-7875-529-6
Язык книги:
польский
Аннотация:

Przedstawiona książka stanowi nowatorskie ujęcie problematyki zachowania i wykorzystania usług ekosystemowych w kontekście lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju. Prezentowana praca ma szerszy charakter i nieco odmienny profil w relacji do dotychczasowego dorobku w zakresie polityki miejskiej i usług publicznych. Atutem książki jest jej interdyscyplinarny charakter. Aktualnie zagadnienia te są rozpatrywane indywidualnie przez różne grupy zawodowe. Rysuje się zatem wyraźna potrzeba systematyzacji dotychczasowego dorobku. Wieloaspektowość przedkładanego opracowania wynika z samego rdzenia badawczego, tj. koncepcji zrównoważonego rozwoju, z którą wiąże się kompleksowa, a nie wybiórcza analiza problematyki polityki lokalnej i usług publicznych w gminach. Ponadto specyfika badań empirycznych przeprowadzonych wśród samorządów gminnych oraz ich mieszkańców, w odróżnieniu od istniejących analiz i opracowań, koncentruje sie na regionie wysoko zurbanizowanym z jego szczególnymi walorami i problemami. Materiał zaprezentowany w książce umożliwia lepsze zrozumienie możliwości oraz barier związanych z wykorzystaniem usług ekosystemowych przez władze lokalne.

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!