Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane

Автор:
Жанры:
Инвестиции; Оценка бизнеса; Бизнес-стратегии
Агент:
Azymut_25%
Формат:
PDF книга
ISBN:
978-83-7875-122-9
Язык книги:
польский
Аннотация:

Rozdział pierwszy poświęcono studiom dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie systemu planowania w przedsiębiorstwie. W rozdziale drugim, na gruncie dorobku naukowego marketingu, omówiono problematykę planowania marketingowego. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki studiów wyłaniających się i nowych koncepcji zarządzania i marketingu, które dopełniły całościowego obrazu planowania marketingowego, szczególnie w wymiarze sieciowym i interfunkcyjnym ujęcia zintegrowanego.  W rozdziale czwartym zaprezentowano najważniejsze wyniki badań empirycznych. W zakończeniu pracy zamieszczono syntetyczne wnioski odnoszące się do sformułowanych celów pracy oraz hipotezy głównej. Na końcu pracy, w aneksie, zamieszczono wzór kwestionariusza wywiadu wykorzystanego w badaniach empirycznych.

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!