My first steps in English #551262

Авторы:
;
Жанры:
Английский язык; Прочая образовательная литература
Агент:
Литагент «Бук»
Формат:
PDF книга
Объем:
66 стр
ISBN:
978-5-906873-18-7, 978-5-04-117289-3
Язык:
узбекский
Год написания:
2016
Ограничения:
6+
Правообладатель:
Бук
Аннотация:

Mazkur o’quv qo’llanma maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarni xorijiy tilga o’rgatishga mo’ljallangan bo’lib, kadrlar tayyorlash milliy dasturida qayd etilgan o’quv dasturlari, darsliklarni takomillashtirish bo’yisha olib borilayotgan sa’i harakatlarga javob tarzida yaratilgandir.

Mashg’ulot namunalari an’anaviy o’rgatish uslublaridan farqli ravishda muommoli yondashuv o‘rgatuvchini materialga ongli ravishda muomalada bo‘lishi tamoyillarini jalb etgan holda tuzilgan.

O‘quv qo‘llanmada berilgan tavsiyalarga har bir o‘qituvchi o‘z tajribasi,sharoiti va bolalar xususiyatlariga asoslanib tayanishi tabiydir.

Qo‘llanmaning oxirida berilgan notalar ashulalarni ijro etishga yordam beradi degan umiddamiz.

Читать фрагмент книги - My first steps in English

Поделиться страницей