Depozytorium Leksykalne Języka Polskiego. Tom XLI. Fotoprzegląd frazematyczny (1)

Автор:
Жанры:
Языкознание; Другие словари; Языковые словари
Агент:
Azymut_30%
Формат:
PDF книга
ISBN:
978-83-7798-187-0
Язык книги:
польский
Аннотация:

<i>Z przedmowy</i>

Zielona podseria Depozytorium leksykalnego języka polskiego to mój prywatny (w zamierzeniu kilkunastotomowy) rejestr frazeologii, której czarowi uległem wiele lat temu, wziąwszy do rąk dwutomowy Słownik frazeologiczny języka polskiego Stanisława Skorupki, dzieło bezcenne, obfite, inspirujące, klasyczne. Frazeologię traktuję szeroko, tak, jak na to zasługuje, tak, jak ją ujmował S.Skorupka. W języku naturalnym w pewnym sensie wszystko jest frazeologiczne,

nie ma języka bez frazeologii, nie ma znajomości języka bez znajomości jego frazeologii.

Wszechobecność i uniwersalizm frazeologii nie ułatwia jej opisu, a chciałbym przedstawić w Fotoprzeglądzie frazematycznym choć część pejzażu frazeologicznego polszczyzny XIX-XXI w., część dostatecznie dużą, by ilościowo

była ona porównywalna z wielkim dziełem Skorupki, jednocześnie jakościowo różniąc się odeń zasadniczo w jednym istotnym punkcie: nie pozostawię żadnego wyrażenia bez ilustracji źródłowej, udokumentuję użycie owego wyrażenia przez konkretnego człowieka (nosiciela polszczyzny) w kontekście, przy czym dokumentacja-ilustracja nie będzie mieć postaci tradycyjnego wypisku, będzie bowiem fotokopią odpowiedniego fragmentu tekstu źródłowego.

Fotokopia, e-kopia tekstu oryginału gwarantuje absolutną wierność cytatu słownikowego, jest to e-cytat. Taka prezentacja frazeologii jest nowością na polu lingwistyki; wierność cytatu dokumentacyjnego ma znaczenie pryncypialne w każdym opisie naukowym.

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!