Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў #434782

Авторы:
;
Жанры:
белорусский язык; Учебники и пособия для вузов
Агент:
Вышэйшая школа Литагент
Формат:
PDF книга
Объем:
385 стр
ISBN:
978-985-06-2702-5, 978-5-04-056204-6
Язык:
белорусский
Год написания:
2016
Правообладатель:
Вышэйшая школа
Аннотация:

Змяшчае тэарэтычны матэрыял і комплекс практыкаванняў па курсе «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» для студэнтаў розных спецыяльнасцей эканамічнага профілю, а таксама тэкставыя заданні і чатыры дадаткі. Асноўная ўвага звернута на прафесійную (спецыяльную) лексіку – асаблівасці вымаўлення, напісання, словаўтварэння, словаўжывання, прыёмы тэрміналагізацыі, уменне адэкватна і мэтазгодна выкарыстоўваць моўныя сродкі ў залежнасці ад камунікатыўнай задачы выказвання. Матэрыялы практыкаванняў маюць эканамічную скіраванасць. Асобна да кожнай тэмы падаюцца творчыя заданні, арыентаваныя на развіццё вуснага і пісьмовага маўлення.

Для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей ВНУ, а таксама навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў эканамічнага напрамку.

Поделиться страницей