Книги Bo Yu

Сортировка:
Язык:
Выбрано:
1
Всего:
1
Turbulent Drag Reduction by Surfactant Additives (Kawaguchi Yasuo, Li Feng-Chen, Wei Jin-Jia, Yu Bo)
en
Kawaguchi Yasuo, Li Feng-Chen, Wei Jin-Jia, Yu Bo