Духопельников Владимир Михайлович. Биография

Духопельников Владимир Михайлович - Фото

Дата рождения: 31 марта 1942 года.

Володимир Михайлович Духопельников (31 березня 1942) — український історик, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Росії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Біографія

Народився у м. Новочеркаську Ростовської області. Закінчив залізничну школу № 6 м. Сочі. Після цього переїхав до м. Харкова. Вихованець вечірньої школи та оркестру військової частини №77905. У 1960-1963 рр. перебував у лавах Радянської армії, з 1963 по 1967 рр. – на надстроковій службі. Володимир Духопельников 1969 року закінчив історичного факультету Харківського державного університету імені О. М. Горького.

З 1967 р. працює в університеті спочатку як лаборант. З 1975 р. працює на кафедрі історії СРСР викладачем, старший викладач, доцент. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Деятельность Советов Харьковщины в восстановительный период (1921–1925 гг.)» (науковий керівник — проф. О. О. Кучер), отримавши звання доцента.

У 1995 р. був обраний завідувачем кафедри історії Росії історичного факультету Харківського державного університету.

Читає загальні та спеціальні курси з історії Росії (з давніх часів до кінця XVIII ст.). Наукові інтереси пов'язані з історією Росії X–XVIII ст. та суспільно-політичним життям в Україні в роки НЕПу.

Наукові інтереси пов'язані з історією Росії в Х—XVIII ст. та суспільно-політичним життям в Україні в роки НЕПу.

Науковий доробок

Володимир Духопельников є автором більше 40 наукових робіт, навчально-методичних посібників, підручників.

 •     Табачник Д., Духопельников В., Таглина О., Белочкина Ю. Все о России. — Харьков: Фолио, 2009. — 560 с.
 •     Духопельников В. Владимир Мономах. — Харьков: Фолио, 2009. — 128 с.
 •     Духопельников В. В. Княгиня Ольга. — Харьков: Фолио, 2009. — 128 с.
 •     "История России XII–XVIII ст. — 2004.
 •     Ради Харківщини у 1923–1925 pp. // ВХУ. — 1978.- № 167: Історія. — Вип. 10. — С. 3—9.
 •     Деятельность советов Харьковщины в восстановительный период (1921–1925 гг.): Автореф. дис канд. ист. наук. — X., 1980. — 24 с. — (ХГУ).
 •     Образование и развитие Российского многонационального централизованного государства (XIV — нач. XVHI в.): Метод, указ. к семинар, занятиям для студ. I курса ист. фак. / Сост.: В. М. Духопелников и др. — X.: ХГУ, 1992. — 20 с.
 •     Всемирная история: Средние века: Проб. учебник для 7 кл. сред, шк. / В. М. Духопельников, Е. В. Агибалова и др. — К., 1995.
 •     Всемирная история: Средние века (конец XV — серед. XVII ст.): Проб, учеб. для 8 кл. сред, шк.: Пер. с укр. / В. М. Духопельников, Г. М. Донской. — К: Освіта, 1995. — 160 с.
 •     Діяльність міськради Харкова по ліквідації неписьменності та розвитку освіти в 20-х — на початку 30-х років // VIII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура». — X., 1997. — Ч. 2. — С. 266–268.
 •     Хрестоматія з історії середніх віків: Посібник для 7 кл. серед. школи / Упоряд. В. М. Духопельников.- К.: Освіта, 1998. — 159 с.
 •     Історія Харкова ХХ ст. — Х., 2006 (у співавт.).
 •     Харківський університет імені В. Н. Каразіна за 200 років. — Х., 2005 (у співавт.).
 •     Духопельников В. М. Иван Грозный. - Х.: Фолио, 2011. - 120 с. - (Знаменитые люди планеты).

Нагороди

    Знак «Петра Могили» Міністерства освіти і науки України (2010 р.)

Жанры, в которых творит Владимир Духопельников

Поделиться страницей